Chúng tôi là nhà cung cấp độc quyềnmáy in phun date thương hiệu Domino của Anh Quốc tại Việt Nam. Domino cũng làthương hiệu máy có xuất xứ châu Âu và chỉ được sản xuất duy nhất tại Anh, vàmáy in phun cũng được sử dụng trong