Supplier: Aicrane company
Contact person: Ms. Amy
Position:
Address: Tầng 8, tòa nhà số 6 của Cảng thương mại điện tử trung tâm Trung Quốc, Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc.
Country: Vietnam
Phone: - Mobi: 18569987263

Cầu Trục

Price:  

Aicrane thiết kế và sản xuất cầu trục cho nhiều ngành công nghiệp, phù hợp với nhiều loại công việc hạng nhẹ, hạng nặng và các điều kiện làm việc khắt khe.
SEND INQUIRY
Please fill in fully your information to send email
Your name*
Email*
Company
Address*
Country*
Phone*
Content*
RELATED PRODUCTS RELATED PRODUCTS