Contact person: Ms. Thanh Danh
Position: Sale manarger
Address: 11 Hồng Hà, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Country: Vietnam
Phone: 0964049855 - Mobi: 0964049855

Tyloxapol-T8761-Sigma-Aldrich

Price: 6,800,000

Tyloxapol-T8761
Hãng Sigma-Aldrich cung cấp chất chuẩn Tyloxapol-T8761 và T0307, 1704003 có tên tương tự là 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol polymer with formaldehyde and oxirane. CAS No.: 1898-66-4

Ứng Dụng Của Tyloxapol-T8761
Một polyme lỏng không ion thuộc loại rượu alkyl aryl polyether. Được sử dụng như một chất hoạt động bề mặt. Tyloxapol là một polyme lỏng không ion thuộc loại rượu alkyl aryl polyether. Nó được sử dụng như một chất hoạt động bề mặt để hỗ trợ hóa lỏng.  Tyloxapol được sử dụng trong việc phát triển các liposome dựa trên chất hoạt động bề mặt không ion (niosome) để sử dụng trong các chất dẫn truyền. Tyloxapol có thể được sử dụng để nghiên cứu cơ chế bảo vệ đại thực bào khỏi nội độc tố. Tyloxapol có thể được sử dụng để nghiên cứu khả năng gây độc tế bào.

CoA: Click
Tham khảo Giấy chứng nhận phân tích của sản phẩm để biết thêm thông tin về kỹ thuật thiết bị phù hợp. Liên hệ Dịch vụ Kỹ thuật để được hỗ trợ thêm
SEND INQUIRY
Please fill in fully your information to send email
Your name*
Email*
Company
Address*
Country*
Phone*
Content*
RELATED PRODUCTS RELATED PRODUCTS